همایشها  >  سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران

رویکرد پزشکی شخصی، ارتقاء سبک زندگی سالم، تحقق پزشکی پیشگیرانه. با محوریت: سرطان، بیماریهای قلب و عروق، نازایی و ناباروری


مرکز همایش های بین المللی نیایش
تهران، سعادت آباد، میدان کاج

دبیرخانه دائمی کنگره:
ساختمان شماره 1: 
تلفن: 88985291
فکس: 89775181

ساختمان شماره 2:
تلفن: 22135124
فکس: 22135679