همایشها  >  اولین همایش بین المللی سیستم بیولوژی، بیوانفورماتیک و طراحی دارو

گروههای هدف: گروههای هدف : بیولوژی، بیوانفورماتیک، فارماکولوژی سیستمی، ایمونوانفورماتیک، ایمونوتراپی، تجارت دارویی، انکولوژی


محل برگزاری همایش
تالار همایش های هتل قلب تهران
آدرس : تهران- خیابان ولیعصر- ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی- مرکز قلب و عروق شهید رجایی- هتل قلب
تلفن: 22655466 - 021
فکس : 22655466 - 021

دبیرخانه کنگره: www.maana.org
دبیرخانه علمی کنگره :
آدرس :
تلفن : 88037442-021
فکس: 88617358-021
دبیرخانه اجرایی:
آدرس :
تلفن:
فکس: