همایشها  >  International Tehran Breast Cancer Congress (TBCC9)

کنگره بین المللی سرطان پستان تهران

26و 27 مهر 1396 


محل برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی رازی، تهران، ایران

تلفن: 88673129 (9821+)
TBCC9.jpg