همایشها  >  ایمیون سل تراپی در سرطان

پژوهشکده سرطان پستان برگزار می کند: سمپوزیوم علمی یک روزه ایمیون سل تراپی در سرطان

زمان: 13 اسفند ماه 1394
مکان برگزاری: پژوهشکده بیماریهای کبد و گوارش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهلت ثبت نام: 10 اسفندماه 94

ثبت نام: www.ibcrc.ir

محورهای سمپوزیوم:

  • تازه های ایمنی درمانی سرطان
  • چشم انداز و جایگاه جهانی
  • قوانین و ضوابط
  • اخلاق پزشکی