همایشها  >  کنگره پزشکی فرد محور

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اداره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات نسل امید و دانشگاهای عمده کشور بر آن شدند تا «سمپوزیوم پزشکی فردمحور؛ فرصت ها و چالش های پیش رو» را در تاریخ 23 و 24 آذرماه 1396 برگزار نماید.در چند سال گذشته تحولات عمده ای در عرصه تکنولوژی های مرتبط با سلامت اتفاق افتاده است. این تحولات منجر به آن شده است که شرایطی فراهم گردد تا با هم افزونی علوم پزشکی با علوم پایه غیر پزشکی و مهندسی، فرصت های بی سابقه ای برای بهبود سلامت انسان فراهم شود. پزشکی فرد محور واجد زیر ساخت های تکنولوژیک، پایه و کاربردیست.

پزشکی فرد محور در واقع رویکردی هدفمند و هوشمندانه به تشخیص و درمان بیماری هاست به نحوی که پایه و ستون اصلی پزشکی فرد محور از شناسایی و سپس طبقه بندی افراد بر اساس ویژگی ژنتیکی و خصوصیات ژنومیک می باشد. با  توجه به این موضوع برای آن که بتوانیم پزشکی فرد محور را به طریق واقعی و با روح کامل آن در کشور مستقر سازیم لازم است همه تلاش خود را در راستای تحقق آن ها بکار گیریم. یک نظام کارامد پزشکی فرد محور متشکل از نظام بهینه علوم پایه، فن آوری اطلاعات، ذخیره و انتقال داده ها، سخت افزار مناسب، نیروهای کارامد و دوره دیده، قوانین و ضوابط مناسب، نظام دارویی و بیمه ای موثر و به روز، آیین نامه ها و نظام نظارتی مناسب و موثر و شبکه های پیشرفته و پویای تحقیقاتی و بالینی و.. خواهد بود.

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اداره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات نسل امید و دانشگاهای عمده کشور بر آن شدند تا «سمپوزیوم پزشکی فردمحور؛ فرصت ها و چالش های پیش رو» را در تاریخ 23 و 24 آذرماه 1396 برگزار نماید. در این سمپوزیوم درخصوص موضوعات اساسی ازجمله سرطان، ناباروری، فناوری های نوین مرتبط با موضوع و سیاستگزاری های سلامت در زمینه بیمه و دارو، ملاحظات اجتماعی و حقوقی و اخلاقی بحث و تبادل نظر خواهد گردید. امید است که این سمپوزیوم بستری مناسب را برای تبادل نظر مسئولان، صاحبنظران و متخصصین امر فراهم آورده و موجبات شکل گیری افقی روشن جهت توسعه پزشکی فردمحور بوجود آید.

دکتر سعیدرضا غفاری
دبیر علمی