اطلاعیه جدید دریافت فرم ثبت نام عضویت انجمن اطلاعیه جدید

اطلاعیه انتخابات انجمن، قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی سرطان

پیام انجمن علمی سرطان ایران

گسترش تبادلات و ارتباطات علمی در چند دهه اخیر منجر به ایجاد فرایند انجمن‌های علمی و آکادمی‌های مختلف گردید و متخصصان رشته‌های مختلف علوم در این سازمان‌های غیرانتفاعی به گسترش و ارتقای دانش و فن و تبادل افکار و اندیشه‌ها و راهنمایی مسئولین ذیربط می‌پردازند. با توجه به بروز فزاینده سرطان در جهان و از جمله کشور عزیزمان، انجمن علمی سرطان ایران با ایجاد تشکل تخصصی از همکاران عرصه‌های مختلف سرطان (علوم پایه، تشخیصی و درمانی و ...) در تلاش مستمر برای ارتقای امور آموزشی و پژوهشی و درمانی در برخورد صحیح با این معضل فزاینده زندگی مدرن و صنعتی است. ارائه برنامه‌های آموزشی و خدمات علمی کارشناسی و ارزیابی برنامه‌های کلاسیک و استاندارد سازی و اعتبار بخشی، برگزاری کنگره‌های علمی و برنامه‌های آموزش مداوم، چاپ و انتشارات، کمک همه‌جانبه به پیشبرد برنامه جامع ملی کنترل سرطان جزو وظایف این انجمن در عرصه سرطان کشور می‌باشد. شخصیت‌های علمی رشته‌های مختلف با عضویت و همکاری در انجمن سرطان بستری مناسب برای شناخت، تشویق، هدایت و تبادل نظر بین محققان و اندیشمندان عرصه سرطان فراهم آورده‌اند.

تازه ها

انتشارات انجمن علمی سرطان ایران

کتاب سرطان و راه های پیشگیری

افزایش بروز سرطان در دهه های اخیر در سطح جهان رابطه مستقیم با تغییرات عمده ای دارد که در نوع تغذیه و شیوه زندگی مردم در جوامع مدرن و صنعتی و نیمه صنعتی به وجود آمده است. پس منطقی است که با افزایش آگاهی از نوع تغییرات به وجود آمده در محیط زیست در جامعه خود و با انتخاب شیوه زندگی سالم بتوان در پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان ها اقدام عملی انجام داد.

  • فصل اول: تغذیه و پیشگیری از سرطان
  • فصل دوم: سوخت و ساز سلولی
  • فصل سوم: عوامل محیط زیستی و سرطان
  • فصل چهارم: رفتار
  • فصل پنجم: شیوه زندگی
  • فصل ششم: پیری
  • فصل هفتم: طب سنتی ایران و گیاهان دارویی

برای آگاه شدن از برنامه های علمی انجمن ما را دنبال کنید