عضويت در انجمن علمی سرطان ايران

مدارک لازم براي عضويت در انجمن به شرح زير ميباشند:

•    کپي آخرين مدرک تحصيلي
•    کپي صفحه اول شناسنامه
•    کپي کارت ملي
•    تکميل فرم پيوستي
•    ۲ قطعه عکس۴*۳ پشت نويسي شده
•    فیش واريز هزينه ثبت عضويت سالانه بمبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۹۹۰۷۴۳۰ بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان امام حسین کد شعبه ۱۲۶۶
•    کپي پروانه دائم براي گروه هاي پروانه دار
•    کپي پروانه مطب براي گروه هاي پروانه دار
•    کپي کارت نظام پزشکي براي گروه هاي پروانه دار

لطفا فرم عضویت را پس از پرينت در يک برگه  A4 تکميل نموده و به همراه مدارک خود به نشاني انجمن ارسال نمائيد. برای دریافت فرم عضویت اینجا کلیک نمایید.

در صورت بروز مشکل با ما تماس بگيريد.