فعالیت های انجمن در سال 1393


1-Workshop  تشخیص و درمان سرطان های پستان و کولورکتال 29 بهمن الی 1 اسفند 1393در کیش
2-  مشارکت در برگزاری هفتمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی 30مهر الی 2 آبان 1393   
3-دهمین کنگره  بین المللی سرطان پستان 6-8 اسفند1393 با  مرکز تحقیقات سرطان
4- سمینار دو روزه سرطان های پستان و پروستات و متاستاز به دستگاه عصبی 24و25 دی  1393  -جامعه جراحان شاخه گیلان
5- نهمین همایش سالیانه کلینیکال انکولوژی1393- انجمن رادیوتراپی انکولوژی
6-برگزاری دومین همایش سرطان و پیشگیری با همکاری مؤسسه تحقیقات ، آموزش و درمان سرطان  6 و 7 بهمن 1393 در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما
7-مشارکت با مرکز تحقیقات سرطان در برگزاری اولین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش12-14  آذر 1393
8- مشارکت در برگزاری همایش سالانه جامعه جراحان ایران