درباره


اهداف انجمن:

همان طور که مستحضر می باشید بیماری سرطان به عنوان یکی از معضلات جامعه بشری با تهدید سلامت و زندگی فعال انسان در تمام گروه های سنی سبب صدمات جانی و خسارات مادی و مشکلات فردی و اجتماعی مختلفی بوده است . به حول قوه الهی و با مشارکت متخصصان رشته  های مختلف پزشکی که در زمینه سرطان فعالیت دارند . انجمن علمی سرطان ایران با رأی هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون  انجمن های گروه پزشکی به تایید رسمی رسیده است . هدف از تشکیل این انجمن گرد آوری محققین  ومتخصصان مختلف برای برنامه ریزی جهت  شناخت بیشتر سرطان و پیشگیری به موقع و تشخیص به هنگام درمان و بازتوانی های پس از درمان می باشد. فعالیت انجمن علاوه بر همکاری متخصصان شامل موارد ذیل نیز می باشد:

-افزایش سطح آگاهی عموم و بهبود روش های صحیح زندگانی سالم برای جلوگیری از پیش زمینه های سرطان در جامعه
-همکاری با سازمان های دولتی، غیر دولتی و خیریه مرتبط با جنبه های مختلف سرطان
-برقراری ارتباطات ملی و بین المللی با انجمن ها و گروه های علمی مشابه
- مشارکت در امور تحقیقاتی(علوم پایه ، اپیدمیولژی، تشخیصی و درمانی)مرتبط با سرطان
- مشارکت در همایش های علمی در سطح ملی و بین المللی
- جلب همکاری و پشتیبانی دولتمردان و سیاست گزاران و شخصیت های اجتماعی و افراد و سازمان های خیریه
-انتشارات مختلف
با توجه به مراتب فوق از همه همکاران و هموطنان عزیز صمیمانه تقاضا می کنیم :
الف-در صورتی که به هر یک از زمینه های فعالیت انجمن علاقه و ارتباطی دارند به عضویت پیوسته و وابسته یا افتخاری انجمن فوق وارد شده و با فعالیت و رهنمود های خود انجمن را یاری نمایند.
ب- هر گونه پیشنهاد یا انتقاد در زمینه فعالیت انجمن را به هیئت مدیره منعکس فرمایند تا مورد استفاده قرار گیرد.
انجمن علمی سرطان ایران انتظار دارد کلیه شخصیت های علمی و اجتماعی کشور و هموطنان عزیز از هر گروه سنی و هر سطح اجتماعی ،با عنایت به اهمیت موضوع و فراگیر بودن این درد و معضل مشترک انسان ها ، دعوت صمیمانه انجمن برای همکاری را اجابت نموده ودر این فعالیت انسانی و مقدس یکدیگر را یاری نمائیم. انشاا...   

اعضای هیئت مدیره انجمن سرطان ایران

با توجه به اهداف اولیه انجمن علمی سرطان ایران و پس از اجماع نظر همکاران رشته های مختلف در مجمع عمومی انجمن مصوب گردید که ترکیب افراد هیئت مدیره شامل تخصص های ذیل باشد:
-گروه جراحان انکولوژیست دونفر
- گروه رادیوتراپی انکولوژی دونفر
- گروه هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان دونفر
- گروه هماتولژی انکولوژی اطفال یک نفر
- گروه پاتولوژی دونفر
- گروه رادیولوژی و Intervent یک نفر
- گروه علوم پایه(ژنتیک ، بیولوژی مولکولی ... ) یک نفر
توضیحاً:
1-در انتخابات سراسری انجمن همه اعضای انجمن به کاندیداهای رشته های مختلف رأی می دهند و هیئت مدیره با کسب اکثریت آراء ولی محدود به ظرفیت هر رشته انتخاب می شوند.
2-هر یک از گروه های فوق در انتخابات سراسری انجمن یک نفر از آن رشته را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می کند تا در صورت هرگونه غیبت یا جابجائی اعضاء ، عضو علی البدل آن گروه مسئولیت جایگزینی را در همان رشته بپذیرند.
3-کلیه اعضای پیوسته انجمن پس از یک دوره (سه ساله) عضویت رسمی در انجمن سرطان ایران می توانند برای عضویت در هیئت مدیره از رشته های تخصصی مربوطه کاندید شوند.

اسامی اعضای هیئت مدیره فعلی انجمن (اعضای اصلی و علی البدل) شامل افراد زیر می باشند:
1-گروه جراحان سرطان: دکتر منوچهر دوائی/دکتر محمدرضا میر/دکتر محمدرضا نوروزی
2-گروه هماتولژی انکولوژی بزرگسالان: دکتر منوچهر کیهانی/دکتر صفا نجفی/دکتر ناصر پارسا
3-گروه رادیوتراپی انکولوژی: دکتر عبداله فضل علیزاده/دکتر فرهاد سمیعی/دکتر منوچهر سرداری کرمانی
4-گروه هماتولژی انکولوژی اطفال: دکتر ثمین علوی
5-گروه پاتولوژی: دکتر بهروز شفقی/دکتر سیامک شریعت تربقان/دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
6-گروه علوم پایه: دکتر اسماعیل علمی آخونی/دکتر علی متولی زاده اردکانی
7-گروه رادیولوژی و Intervent  : دکتر شهرام اخلاق پور/دکتر حسین قناعتی
8-بازرسین: دکتر حسین دارآفرین/دکتر فرید نژاد دادگر