همایشها  >  سومین سمینار تومورهای سر و گردن

سومین سمینار تومورهای سر و گردن با Endorsement انجمن رادیوتراپی و انکولوژی اروپا

زمان 19 و 20 مرداد 1396

مرکز همایش های بیمارستان میلاد

دبیرخانه: مرکز تحقیقات سرطان بییمارستان میلاد، طبقه 12 برج مرکزی بیمارستان میلاد
تلفکس: 88621026
وبسایت: www.ccrc.ir
همراه: 09122300729

برگزارکنندگان:
مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد
گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی