همایشها  >  اولین کنفرانس یک روزه علمی ICA-Post ESMO & ASCO updates 2015 در 30 مهر 1394

همه مطالب جدید انکولوژی به صورت خلاصه و تحت عناوین :سرطان های پستان ، کولورکتال ، مری و معده ، مغز، سرو گردن ، نورواندوکرین، سرطان های دستگاه تناسلی زنان و مردان،سارکوم ها ، مولوکولار بیولوژی ، تصویربرداری های جدید انکولوژی و ایمونولوژی ... ارائه خواهند شد. در ضمن خلاصه مطالب هر دو کنفرانس در مفاهیم فوق الذکر به صورت کتابچه ای چاپ و به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد

network.png لینک همایش در سامانه آموزش مداوم


کروکی محل برگزاری سمینار

korooki.jpg