همایشها  >  چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن

4th Seminar for head and neck tumors

زمان: 11 و 12 مرداد 1397


مکان: مرکز همایشهای بیمارستان میلاد

دبیرخانه:
مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میلاد، طبقه 12 برج مرکزی بیمارستان میلاد
تلفکس: 88621026
موبایل: 09122300729

برگزارکنندگان:
- مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد
- گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی