فعالیت های انجمن در سال 1392


1-برگزاری همایش تازه های پروستات در کیش بهمن 1392
2-مشارکت با جامعه جراحان گیلان در برگزاری سمینار دو روزه سرطان18 و 19 دی ماه1392
3-مشارکت با پژوهشکده سرطان پستان در برگزاری ششمین کنگره سرطان پستان 
4-مشارکت با مرکز تحقیقات سرطان در برگزاری نهمین كنگره بين المللي سرطان پستان 1392
5- مشارکت با مرکز تحقیقات سرطان در برگزاری همایش "برنامه جامع کنترل سرطان" با صدا و سیما
6- مشارکت در برگزاری همایش سالانه جامعه جراحان ایران