فعالیت های انجمن در سال 1389

 
1-برگزاری ششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران همراه با دوازدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران تهران 28-26 آبان ماه 89
اهم مطالب ارائه شده در طی این همایش عبارت بوده از :
1-سرطان پستان ، سرطان های  ناحیه سروگردن، سرطان کلیه و مجاری ادراری ، تومورهای سیستم عصبی ، هماتوپاتولوژی ،  سرطان های  پروستات
مطالب تازه در مورد سرطان ، ژنتیک   up to date  مقالات انکولوژی ، پرستاری ، انکولوژی  در طی سه روز و کارگاه های اختصاصی
2-چاپ کتاب های درمانی سرطان  به زبان ساده
3-تازه های تشخیص و درمان تومورهای نوروانکولوژی دستگاه گوارش 25 شهریور 89(NET ǁ)
4-سمینار یک روزه تازه های تشخیص و درمان تومورهای کلیه31/4/89
5-تازه های تشخیص و درمان( GIST ) شایع ترین سارکوم دستگاه گوارش 22/7/89
6-همکاری در برگزاری کنگره سالانه سرطان پستان با مرکز تحقیقات سرطان ایران
7-همکاری با مرکز جهاد دانشگاهی  دانشگاه تهران در برگزاری سمینار سرطان پستان
8-همکاری با گروه کلینیکال انکولوژی در برگزاری همایش سالانه